Zelfevaluaties bestuur, Raad van Toezicht en Commissarissen

Inzicht en ondersteuning bij zelfevaluaties en transities.

Human Insight begeleidt RvT, RvB’s en RvC’s in de zelfevaluatie door middel van een kosten- en tijd efficiënte aanpak waarbij er assessments worden ingezet en een resultaatgerichte rapportage wordt opgeleverd. 

Bij Human Insight ben je op de juiste plek voor ondersteuning bij het uitzetten van zelfevaluaties voor verschillende inzichten. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Lange termijn waardecreatie in disruptieve tijden

Je bent bestuurder of toezichthouder bij een pensioenfonds, een woningcorporatie of een (beursgenoteerde) onderneming. Dat brengt uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Dat maakt je rol zo interessant, want jij hebt invloed op het beleid van en de uitvoering door de organisatie. 

Zelfevaluatie Raad van Toezicht, Commissarissen en bestuur

Regelmatige zelfevaluatie is essentieel voor persoonlijke en teamontwikkeling en voor het aanpakken van veranderingen. Het is ook waardevol voor bestuurlijke continuïteit. Wij bieden begeleiding bij zelfevaluaties, waarbij we inzicht geven in sterke punten en mogelijke verbeteringen op het gebied van deskundigheid, persoonlijke kwaliteiten en communicatiestijl.

Met wetenschappelijk gevalideerde instrumenten, zoals het cognitieve diversiteit assessment, brengen we individuele en teamkwaliteiten in kaart. Deze gegevens worden vervolgens vergeleken met de vereisten die de raad of het bestuur heeft gesteld, wat leidt tot strategische discussies over de effectiviteit van bestuur en toezicht.

Neem contact met ons op voor ondersteuning bij zelfevaluaties.

"Tough times call for soft controls"

In een sterk veranderende wereld is een jaarlijke toetsing van de invulling governance structuur een vereiste om op tijd te kunnen inspelen op veranderingen. Wij maken dit inzichtelijk door middel van onze assessments in het kader van de zelfevaluatie.

Ondersteuning bij zelfevaluaties voor RvT, RvC en bestuur

Voordat wij inzichtelijk maken wat de huidige invulling van de governance structuren is, gaan wij met jou in gesprek om te identificeren wat er speelt en welke wensen men heeft. Onze assessments kunnen een scala aan relevante inzichten verschaffen en kunnen indien gewenst aangepast worden aan specifieke situaties.

Wij maken een op maat gemaakt traject en rapportage van een zelfevaluatie en kunnen indien gewenst de raad of het bestuur adviseren en ondersteunen bij de bespreking van de rapportage en het eventuele vervolg traject.

Begeleiden/advies zelfevaluatie RvC/RvT/bestuur

Zelfevaluatie is cruciaal en vaak verplicht voor een effectieve Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen en bestuur. Onze ondersteuning bij zelfevaluatie biedt helder inzicht in teamdynamiek, interacties met stakeholders en de impact op communicatie. We adviseren op basis van deze inzichten maatwerktrajecten om gewenste veranderingen te realiseren.

Begeleiden van bestuur en teams bij zelfevaluatie

Goede bestuurders en teams willen reflecteren op hun gedrag en inzichten. Human Insight heeft ervaren coaches en diverse assessments voor begeleiding op nationaal en internationaal niveau. Dit evaluatieproces richt zich op leiderschapsstijl en persoonlijke ontwikkeling, met complexe vraagstukken als basis voor de coaching.

Verplichte zelfevaluatie voor Raad van Toezicht en Commissarissen

In sommige sectoren is het periodiek evalueren van het bestuur en haar functioneren verplicht. Human Insight heeft jarenlange ervaring opgebouwd met de ondersteuning van verplichte en periodieke zelfevaluaties.

Constante ontwikkeling

De Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen zijn verplicht om jaarlijks haar functioneren te toetsen aan de hand van een zelfevaluatie. Dit is vastgelegd in de meeste governance codes.

Een raad of bestuur is gebaat bij periodieke zelfevaluaties, omdat het inzichten geeft die kunnen bijdragen aan verdere ontwikkeling en verbeteringen. Zo kan een zelfevaluatie voor RvT, RvC of bestuur bijdragen aan de kwaliteit van het bestuur zelf, maar ook aan de hele organisatie.

Ondersteuning bij jaarlijkse evaluatie

Human Insight biedt ondersteuning aan een kosten- en tijdsefficiënte zelfevaluatie waarbij wij gebruik maken van gevalideerde specifieke assessments voor periodieke evaluatie. Zo’n zelfevaluatie is in sommige branches een terugkerende verplichting.

Deze branches omvatten vaak organisaties in de publieke sector, non-profitorganisaties, gezondheidszorginstellingen, onderwijsinstellingen en grote bedrijven met complexe governance structuren, zoals in de pensioensector of (beursgenoteerde) ondernemingen.

Ervaren begeleiding in verschillende sectoren

Wij hebben ervaring met het begeleiden van zelfevaluaties in verschillende sectoren. Denk hierbij aan de Zorgsector, Woningbouw, Pensioenfondsen en beursgenoteerde bedrijven.

Kosten- en tijdsefficiënte begeleiding bij zelfevaluatie

Onze aanpak kenmerkt zich door zijn efficiëntie en minimale investering van de verschillende stakeholders. De zelfevaluaties zijn online en in de eigen tijd in te vullen. Inzichten die hieruit voortvloeien zijn actiegericht en kunnen direct omgezet worden in praktische verbeteringen.

Wat kun je verwachten?

Onze begeleiding rondom zelfevaluaties voor Raad van Toezicht, Commissarissen en bestuur kent een aantal stappen.

Waarom Human Insight?

Onze zelfevaluaties voor Raad van Toezicht, Commissarissen en bestuur zijn kosten en tijdsefficiënt. De inzichten bieden bestuurders handvatten over ieders natuurlijke bijdragen aan veranderprocessen.

Middels onderzoek gepubliceerd in o.a. Harvard Business Review zien wij dat de assessments ook inzicht geven in de denkstijlen en manier van informatieverwerking van bestuurders. Dit is een enorme meerwaarde voor bestuurders.

Aan de hand van de zelfevaluaties brengen wij de strategische en cognitieve diversiteit in kaart van het bestuur en brengen dat in context met wat de organisatie (die zij besturen) nodig heeft om de huidige fase van complexiteit te managen.

Programma onderdelen

De verplichte zelfevaluaties zijn veelal gericht op communicatiestijlen en competenties. Bij Human Insight bieden wij een praktisch framework aan om de marktveranderingen met de verschillende stakeholders zoals het bestuur, RvC, RvT, in goede banen te leiden. De volgende onderdelen komen aan bod tijdens onze zelfevaluaties.

Strategische context en besluitvorming

Strategische doelstellingen en besluitvormingsproces van het bestuur in kaart brengen.

Strategische en cognitieve diversiteit

Diversiteit en talenten van bestuur inzichtelijk maken. Welke invalshoeken zijn er en hoe verschillen deze?

Teamplaat zelfbeelden en 360 functionaliteit

Inzichtelijk maken van zelfperceptie en perceptie van mijn peers.

Groepsproces en dynamiek

Op basis van het strategische diversiteits assessment (AEM-Cube) dynamieken inzichtelijk maken en kijken hoe er wordt omgegaan met feedback.

Persoonlijk rapport

Persoonlijk rapport inclusief zelf- en feedbackbeeld. Bevat een belangrijke module over de individuele leiderschapsbijdrage.

Meer weten?
Neem contact met ons op.

Human Insight ondersteunt onder andere Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht en bestuur met praktische zelfevaluatie assessments.

Interesse? Neem contact met ons op via het contactformulier.  Wij zijn ook direct te bereiken via: +31 (0)6 53611976.

Contactformulier

Neem contact met ons op

Weten wat wij voor jou en/of je organisatie kunnen betekenen? Stel hier je vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

Neem contact met ons op

Weten wat wij voor jou en/of je organisatie kunnen betekenen? Maak direct een afspraak of vraag een vrijblijvende offerte op. Wij staan voor je klaar!

Neem contact met ons op

Weten wat wij voor jou en/of je organisatie kunnen betekenen? Maak direct een afspraak of vraag een vrijblijvende offerte op. Wij staan voor je klaar!