Quality of Interaction (Qi)

Qi Index – optimaliseren van de kwaliteit van interactie voor bedrijfsprestaties

Qi is een relationele benadering om een organisatie sterken te maken om daarna beter om te gaan met bedreigingen en kansen van binnen en buiten af. Het is gebaseerd op onderzoek wat aantoont dat organisaties die gekenmerkt worden door mensen die anders denken en een volledige bijdrage bieden het beste zijn in het aanpassen van zaken, waardoor ze een sterke plaats hebben in de markt.

De Qi assessment analyseert de dominante emoties, gedragingen en culturele eigenschappen van uw organisatie en vergelijkt deze met degene die het meest geassocieerd worden met een hoog waargenomen aanpassingsvermogen.

De resultaten die hier uit voortvloeien zijn een rapport met daarin de groepsanalyse en een analyse welke aangeeft welke specifieke relationele gedragingen nodig zijn om uw organisaties aanpassingsvermogen te vergroten door het versterken van:

  1. de mate van de psychologische veiligheid – mensen voelen zich in staat om zichzelf te zijn en zichzelf te uiten;
  2. de mate van inclusie – het verschil tussen het eigen perspectief en die van andere wordt actief onderzocht.

De Qi vragenlijst kan op zichzelf worden gebruikt om de strategie uitvoering, team/organisatieontwikkeling of de ‘cultuurverandering’ in kaart te brengen. Om een verdieping slag te maken kan het van grote waarde zijn om de Qi samenwerking met één van de andere Human Insight assessments in te zetten, om zo het bewustzijn nog verder uit te diepen en een route naar verandering uit te zetten.

In te zetten voor...

De Qi assessment is niet afhankelijk van een bepaalde omvang van een groep, zolang het maar een groep is die geïnteresseerd is in het beter begrijpen en verbeteren van hun interactie patronen. De assessment is erop gericht om zaken te activeren en verandering te weeg te brengen, ontworpen om het volgende te ondersteunen en verbeteren:

– Benaderingen van strategie uitvoering

– Raad-ontwikkeling en team coaching

– Leiderschapsontwikkeling

– Organisatie brede transformatieprogramma’s

– Level 3 leiderschap coaching (voor leiders die verantwoordelijk zijn voor het creëren van een omgeving waarin anderen goed kunnen leiden).

Rapportage

Voor elke organisatie die Qi voltooid, is het volgende beschikbaar als een standaardrapport:

– een rapport overzicht met het 4 vakkenraster en de gemiddelde positie van de gehele groep in relatie tot het aanpassingsvermogen van de groep;

– een samenvatting van de meest dominante emoties, gedragingen en culturele eigenschappen;

– een uitsplitsing van de specifieke aandachtsgebieden. Bijvoorbeeld kritieke interacties die bijdragen aan het opbouwen van psychologische veiligheid en het cultiveren van een inclusiecultuur.

 

Wereldwijd ingezet

Qi wordt op dit moment ingezet door een verscheidenheid aan organisaties die hun performance willen versterken en hun aanpassingsvermogen willen verbeteren. Binnen de hieronder genoemde branches wordt de assessment op het moment ingezet:

– Wereldwijde retail

– Informatie technologie

– Hightech

– Regering

– Levensstijl/ creatieve industrie

Qi zelf te gebruiken

Om Qi zelf in te kunnen zetten is het mogelijk om de 1-daagse certificatie training te volgen welke in samenwerking zal zijn met Alison Reynolds en David Lewis, de bedenkers van de Qi assessment. Deze training omvat het volgende:

– het volledig begrijpen van de assessment

– het hoe, wanneer en bij wie inzetten van de assessment

– het analyseren en terugkoppelen van de data

– en het mobiliseren van de klant om het aanpassingsvermogen te vergroten.

Onderzoek ondersteuning

De Qi-aanpak is zo ontworpen dat deze eenvoudig, helder en met een brede toegankelijkheid ingezet kan worden. Het vooronderzoek en de gedachte achter de Qi assessment zijn gepubliceerd door Harvard Business Review en word actief toegepast bij verschillende klanten en organisaties die hun prestaties in de industrie willen verbeteren.

Het Qi-onderzoek baseert zich op psychologie, filosofie en antropologie. De gepubliceerde bevindingen zijn het resultaat van en genormeerde database van meer dan 100 organisaties, verspreid over 25 industrieën en 20 landen over de hele wereld.

Aanvullende opties en ondersteuning ​

– webinars over de toepassing van de Qi dimensies, cognitieve diversiteit, psychologische veiligheid en inclusie.

– uitvoeringsplanning (gebasseerd op speficieke resultaten en de klant context)

– level 3 leiderschapscoaching

– een overzicht van Qi om verbetering te meten