ACT-Cube®

De ACT-Cube

Om gezonde en duurzame groei en performance te kunnen realiseren zijn strategisch reactievermogen en veranderingsbereidheid essentieel. De ACT-Cube maakt deze twee sleutelbegrippen op een unieke manier zichtbaar in business units van elke grootte, zoals (project)teams of afdelingen. 

Strategisch reactievermogen komt tot uiting in twee van de drie dimensies van de ACT-Cube: Attachment en Tijd. Attachment meet de mate waarin de nadruk ligt op technische content (bijvoorbeeld productontwikkeling) of op relatie-ontwikkeling (bijvoorbeeld markt- of accountontwikkeling). Tijd echoot de fasen van de Groei-Curve: is de focus van de business unit gericht op ervaringen uit het verleden of mogelijkheden in de toekomst? 

Veranderingsbereidheid komt voort uit het dynamische patroon van ontelbare interacties die vertrouwen, hechting, betrokkenheid, goede waarden, goede branding en goede service ontwikkelen. Dit patroon van interacties noemen we Consistentie, de derde dimensie die gemeten wordt door de ACT-Cube.

De ACT-Cube in het kort

  • Een driedimensionaal instrument om business units in kaart te brengen en organisatiecultuur te visualiseren. 
  • Gestoeld op dezelfde gedegen wetenschappelijke basis als de AEM-Cube
  • Beschikbaar in meerdere talen en kan het zelfbeeld (het perspectief over de eigen business unit) en 360 feedbackbeeld (de kwaliteit van de interactie tussen business units) meten

De ACT-Cube voor organisaties

  • Geeft inzicht in de kracht van de organisatiecultuur en helpt te voorspellen wat de dynamiek en mogelijke belemmerende factoren zijn voor gezonde en duurzame groei
  • Visualiseert de strategische diversiteit in de organisatie vanuit de organisatiecultuur
  • Verbindt organisatiecultuur en -performance van business units met de strategie en visie van de organisatie

De ACT-Cube voor business units

  • Brengt de belangrijkste strategische kenmerken van de business unit in kaart om te voorspellen of de business unit in staat is de doelstellingen te behalen.
  • Vergelijkt de verwachte bijdrage met de werkelijke bijdrage om uitdagingen te kunnen anticiperen
  • Geeft inzicht in de communicatie- en samenwerkingspatronen binnen en tussen business units voor een gezonde werkomgeving

 

De drie dimensies van de ACT-Cube: Attachment, Consistentie en Tijd