Leidinggeven aan zelfsturende teams

Hoe ontwikkel je zelfsturing binnen organisaties of teams?

Teams met een hoge mate van zelfsturing zijn vaak flexibeler en creatiever. Teamleden weten wat van elkaar wat ze kunnen verwachten en er heerst hoge werktevredenheid. Zo’n zelfsturend team weet wat er moet gebeuren om doelstellingen te behalen, maar hoe bouw je zo’n zelfsturend team en bovenal: hoe coach en kun je efficiënt leidinggeven aan zelfsturende teams?

De transitie van de huidige manier van werken naar een zelfsturend team is vaak een ingewikkeld proces, daar kunnen wij je bij helpen. 

Het proces naar zelfsturing

Human Insight heeft best practices en praktische handvatten ontwikkeld voor organisaties, leiders en medewerkers. Deze  helpen hen om te kunnen werken met de inzichten die de zelfsturende teamsbenadering te bieden heeft.

Op basis van ons succes met andere organisaties hebben we geconstateerd dat onze aanpak helpt om de gedragsaspecten op teamniveau bloot te leggen. Deze aspecten moeten worden aangepakt om succesvol te zijn in de uitvoering van de strategie, zelfsturing te ontwikkelen en de algehele teamprestaties. Dit door middel van:

Onderzoek naar zelfsturende teams

We hebben onderzoek gedaan naar het idee van goed presterende teams versus teams die falen. Dat is gedaan aan de hand van ons werk met meer dan 2500 organisaties en ruim 20 jaar ervaring.

Ons onderzoek richtte zich op de individuele bijdrage van mensen en hoe dit de teamopstellingen en de algehele prestaties beïnvloedt. Dit leidde tot de geboorte van een strategische bijdrage-assessment die inzicht geeft in:

Natuurlijke bijdrage

Waar iemands natuurlijke bijdrage ligt, staat in verhouding tot strategische uitvoering en hun prestatiegebieden.

Problemen aanpakken

Hoe teamleden complexe problemen aanpakken, is tekenend voor hun rol binnen het team.

Dominante coalities

Deze coalities hebben invloed op het groepsdenken, de prestaties binnen het team en het algehele teamgedrag.

Zelfsturende teams

Door een beter begrip en betere afstemming binnen je organisatie, kunnen winstgevende teams ontstaan en vorm krijgen.

Plan direct een meeting voor meer informatie

Plan een vrijblijvende 30 minuten durende call in om te kijken hoe we jou kunnen helpen bij het bouwen aan zelfsturende teams. Plan een afspraak wanneer het jou het beste uitkomt.

Efficiënt leidinggeven aan zelfsturende teams

Een zelfsturend team vaart zijn eigen koers, vaak zonder dat daar een manager of leidinggevende tussen komt. Wat wordt er van jou, als leidinggevende of manager, dan verwacht? Hoe geef je leiding aan een zelfsturend team? 

Bij zelfsturing is het team verantwoordelijk en wordt er een autonome werkomgeving gecreëerd. Dat betekent niet dat je als leidinggevende niet meer nodig bent: Leiderschap binnen zelfsturende teams heeft een andere aanpak nodig. Laat het micro-managen van je team los en laat je team leren en fouten maken: Zo kun je zelfsturing binnen teams ontwikkelen. 

Hoe geef je dan efficiënt leiding aan een zelfsturend team? Het begint bij een duidelijk doel: een stip aan de horizon. Verder moet je weten welke elementen invloed hebben op menselijk gedrag, hoe routines worden gevormd die de performance helpen of juist in de weg staan.

Randvoorwaarden van zelfsturende teams

Het werken aan meer zelfsturing is een doorlopend proces. Werkprocessen moeten worden veranderd en de dynamiek in het team moet top zijn. Naast teamdynamiek zijn er ook andere randvoorwaarden. 

De teamdynamiek verbeteren heeft direct invloed op de zelfsturing binnen een team. Maar ook randvoorwaarden als goed communiceren en een hoge mate van psychologische veiligheid kunnen bijdragen aan zelfsturing. 

Belangrijk is dat teams weten wie waarvoor verantwoordelijk is en dat iedereen eigenaarschap neemt over zijn eigen taken. Dat er constant wordt gewerkt aan talenten en de doelen altijd worden nagestreefd.

Met een training voor zelfsturende teams leer je de juiste skills om leiding te geven aan zelfsturing. 

Zelfsturende teams en hun voordelen

Door zaken als teamdynamiek te verbeteren, structuur aan te brengen in rollen en taken en psychologische veiligheid te garanderen binnen teams kan er gewerkt worden aan zelfsturing. Dit kan leiden tot High Performing Teams, deze teams hebben:

  • Een autonome werkomgeving: Teams werken efficiënter en hebben een verhoogde wendbaarheid en flexibiliteit.
  • Meer verantwoordelijkheid: Teamleden hebben een duidelijke taak en voelen dat hun werk er toe doet.
  • Meer creativiteit: In zelfsturende teams heerst geen angst en wordt er meer gedeeld en samengewerkt.
  • Hogere tevredenheid: Medewerkers voelen zich gewaardeerd en worden gemotiveerd door de ontstane vrijheid.

Het Nieuwe Werken:
Meer zelfsturing, minder controle

De manier van werken van medewerkers veranderd, organisaties veranderen en oude structuren werken niet meer zo goed als voorheen.

Medewerkers willen meer vrijheid en minder gecontroleerd worden door anderen bij het uitvoeren van hun taken. Dat is voor een leidinggevende misschien spannend. Hoe kunnen medewerkers effectief samenwerken in een team zonder duidelijke leider? Juist: door het creëren van zelfsturende teams.

Een zelfsturend team is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van eigen doelen, werkwijzes en bijdragen binnen het team. Binnen het team is meestal geen leidinggevende. Medewerkers binnen het team pakken zelf leiderschap over hun taken.

Ook efficiënt zelfsturende teams coachen?

Onze aanpak helpt jou, senior leiders en teams zelfsturing te vergroten. Het maakt inzichtelijk waar welke mensen nodig zijn om de vereiste veranderingen mogelijk te maken, om te bouwen aan een zelfsturend team. 

Het helpt bij het maken van een helder talentopvolgingsplan. Je krijgt inzicht in de ontwikkelgebieden van jouw team, teamdynamiek en individuele (leiderschaps)ontwikkeling. De toepassing van dit framework en bijbehorende tools helpen jouw mensen om beter te presteren en beter samen te werken.

Interesse in coaching of een training leidinggeven aan zelfsturende teams? Neem contact met ons op. 

FAQ

Zelfsturende teams bepalen zelf de stip op de horizon. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor doelen, de manier van werken en waar zij bijdragen. Dit soort teams zijn in de praktijk veel flexibeler en creatiever. Ze komen met meer oplossingen en resultaten worden effectief behaald.

  • Een zelfsturend team heeft een stip op de horizon, doelen zijn bepaald en iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid;
  • De communicatie is helder en voor iedereen te begrijpen;
  • Iedereen binnen het zelfsturende team is het eens met de genomen keuzes;
  • Binnen het team heerst een grote mate van vertrouwen en psychologische veiligheid;
  • Competenties en talenten worden constant ontwikkeld;
  • Het team heeft de juiste mensen op de juiste plek en maakt gebruik van de juiste talenten van mensen.

Een nadeel of een valkuil die komt kijken bij zelfsturende teams is het ontbreken van leiderschap.

Omdat het team zelfstandig werkt, kan het voorkomen dat de leidinggevende wegvalt. In sommige gevallen komt dit niet ten goede. De individuele leiderschapskills van de teamleden volstaan niet. Zorg dat je ten alle tijden binnen je team iemand hebt met de juiste leiderschapskills, om processen te bewaken. 

Ben je op zoek naar een leiderschapstraining om nog beter leiding te geven aan zelfsturende teams? Neem contact met ons op. 

Neem contact met ons op

Weten wat wij voor jou en/of je organisatie kunnen betekenen? Stel hier je vraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

Neem contact met ons op

Weten wat wij voor jou en/of je organisatie kunnen betekenen? Maak direct een afspraak of vraag een vrijblijvende offerte op. Wij staan voor je klaar!

Neem contact met ons op

Weten wat wij voor jou en/of je organisatie kunnen betekenen? Maak direct een afspraak of vraag een vrijblijvende offerte op. Wij staan voor je klaar!