Organisatieontwikkeling en groei

Groeipijnen en professionele ontwikkeling

Organisaties zijn levende, ademende dynamische entiteiten waar mensen samenkomen en prestaties leveren. Het interessante van organisaties is dat ze hun eigen ecosysteem hebben, wat hen uniek maakt. Net als de biodiversiteit in regenwouden, handelen, reageren op en voeden veel belanghebbenden elkaar, zoals de flora en fauna van het regenwoud. Dus hoe kunnen we ons ontwikkelen zodat wij impact hebben op ons professionele ecosysteem wat ook wel een organisatie wordt genoemd? Onze aanpak geeft inzicht in de gemene delers die elke organisatie heeft. Met name wat er gebeurt op verschillende niveaus van de organisatie:

  1. De organisatiecontext 
  2. Leiderschap
  3. De waardeketen van bedrijfsonderdelen die samenwerken
  4. Teams en individuen

In de loop der jaren hebben we strategische assessments en best practices ontwikkeld die belangrijke inzichten op deze vier niveaus opleveren. Samen met de belanghebbenden van de organisatie ontwikkelen we vervolgens een aanpak en inzicht in wat er feitelijk binnen de organisatie gebeurt.

De organisatiecontext

Wat bedoelen we met de organisatiecontext? Twee dingen zijn hierbij belangrijk. Ten eerste de externe marktomgeving waarin een organisatie zich bevindt. Of kort gezegd: de sector of het soort bedrijfstak waar het bedrijf in opereert. Ten tweede: de groeifase waarin een organisatie zich op dit moment bevindt en waar ze naartoe wil groeien; ‘De stip aan de horizon’ om zo te zeggen.

Deze twee elementen hebben een directe impact op jouw bedrijfsmodel, hoe je je organiseert en wat er nodig is om te profiteren van de volgende groeistap. Deze uitdagingen zijn niet nieuw, maar vanuit het perspectief van organisatieontwikkeling hebben ze wel invloed op de manier waarop je talent rekruteert, jouw mensen ontwikkelt, regels en voorschriften die jouw bedrijfsprocessen belemmeren, en ga zo maar door. Om een organisatie te ontwikkelen, stellen we één simpele vraag aan alle belanghebbenden van de organisatie; wat is het doel en wat is de volgende stap om daar te komen?

Spanningen aan de top

Het beantwoorden van een vraag waar we naartoe gaan is eenvoudig, maar de organisatie en haar mensen organiseren om die richting op te gaan, is iets heel anders. In de afgelopen drie decennia zien we dat ondernemers, leidinggevenden en managementteams met verschillende spanningen te maken hebben, en soms kan een enkele ondernemer of CEO zelfs het gevoel hebben eenzaam te zijn aan de top. Wat we bij Human Insight doen, is inzichten leveren op basis van deze spanningen. Inzichten die het gedrag, de emoties en de kwaliteit meten van interacties tussen mensen die samenwerken binnen de organisatie. Deze gegevens worden gebruikt om te reflecteren en te bespreken met het senior management en om te bespreken wat er werkelijk aan de hand is en waar ondersteuning nodig is om de organisatie als geheel te ontwikkelen.

Waardeketen, businessunits die samenwerken

Value stream mapping is iets dat we gebruiken om ons te helpen analyseren wat er binnen de waardeketen van jouw organisatie gebeurt. Of simpel gezegd: hoe goed werken de verschillende businessunits samen en hoe consistent presteert de waardeketen. Onze waardeketenbenadering richt zich op de interacties tussen groepen mensen, teams die samenwerken op verschillende niveaus om zodoende waarde te leveren voor de eindklanten. Hierin bieden wij antwoorden op organisatievraagstukken zoals:

  • Hoe kunnen we betere relaties en prestaties ontwikkelen waar sprake is van suboptimale prestaties?
  • Wat is de strategische diversiteit van onze waardeketen?
  • Hoe kunnen we onze teams ondersteunen om beter samen te werken?

Teams en individuen

Elke fase van groei en ontwikkeling van een organisatie heeft een directe impact op haar mensen. Een belangrijke vraag die wij veel klanten stellen is, wat doe je om jouw mensen te ondersteunen; investeren in teams en individuen om zichzelf te ontwikkelen. Human Insight is trots op het feit dat het een door een ‘people centric’ benadering van organisatieontwikkeling heeft. Wanneer je bepaalde elementen in jouw bedrijf moet veranderen, is investeren in mensen het belangrijkste gebied om mee te beginnen. Onze organisatieontwikkelingsaanpak koppelt het talent van mensen aan strategische doelstellingen via een methodologie die we missiegedreven prioriteiten noemen. Een proces die teams en individuen helpt om van strategie naar operatie te gaan en bepaalde taken operationeel te maken. 

Neem contact met ons op voor meer informatie. Of plan een intakegesprek met een van onze teamleden.