Leiderschapsontwikkeling

Tone at the top

Verandering binnen organisaties wordt geleid door mensen. Daarom is het ondersteunen van senior leiderschap en managementteams cruciaal bij de ontwikkeling van mensen en het uitvoeren van hun strategische doelstellingen. Het is interessant om te zien dat de groeifase van een organisatie, of de volwassenheid van een organisatie, direct gekoppeld kan worden aan thema’s waar leiderschap mee te maken heeft. Deze thema’s zijn:

  • Verandering
  • Cultuur 
  • Prestatie
  • Innovatie 

Human Insight voert leiderschapsprogramma’s uit om senior executives en management teams te ondersteunen bij het navigeren van complexe problemen, beter te reageren op veranderingen en adaptieve organisatiestructuren en gedragsverandering te faciliteren. Met andere woorden, wij bieden leiders de nodige handvatten en de benodigde tools en middelen om een ecosysteem van verandering te creëren.

Executive presence

Onze leiderschapsprogramma’s zijn gericht op de ontwikkeling van individuele vaardigheden en geven deze leiders een framework om te begrijpen waaruit hun ecosysteem bestaat, hoe organisatiestructuren groei belemmeren of vergemakkelijken, en in zoverre, hoe je een ondersteuningssysteem kunt creëren dat mensen in staat stelt om te groeien, ontwikkelen en hoe zij het beste hun resultaatgebieden uit kunnen voeren. Een van de programma-elementen die we hiervoor gebruiken heet Executive Presence. Executive Presence is bedoeld om senior leiders een beter begrip te geven van waar ze bijdragen aan het behalen van organisatiedoelstellingen, hoe ze omgaan met en invloed hebben op hun directe omgeving en de mensen die ze leiden. Aanwezigheid van leidinggevenden is een belangrijk element van alle bovengenoemde thema’s en hoewel er nuances zijn binnen elk leiderschapstraject, is het belangrijk op te merken dat de ontwikkeling van leiders cruciaal is in de algehele ontwikkeling van een bedrijf in het creëren van een organisatiecultuur waar iedereen wilt werken.

‘Moments that matter’

Leiders uitrusten met de juiste handvatten om met veranderings-, culturele en bestuurlijke onderwerpen om te gaan, is vooral belangrijk bij het kijken naar organisatorische momenten die ertoe doen. Denk maar aan de jaarlijkse bijeenkomsten, de strategiesessies met teams, de kwartaalrapportages. De manier waarop we communiceren en ‘ons gedragen’ tijdens deze momenten, heeft invloed op de andere medewerkers en hun motivatie om voor de organisatie te werken. Consistentie is de sleutel van leiderschap en is terug te vinden in zelfs de meest alledaagse zaken, zoals interne communicatie, presentaties of zelfs individuele prestatiebeoordelingsbijeenkomsten.

Onze unieke benadering van leiderschapsontwikkeling

Wat ons uniek maakt in onze aanpak is dat we leiders uitrusten met inzicht in hun eigen bijdragen en deze koppelen aan de architectuur van jouw organisatie. Door deze aanpak te gebruiken, ontwikkelen we leiders om zelfvoorzienend te zijn in het analyseren van wat er op de werkvloer gebeurt, hoe strategie de bedrijfsvoering en het gedrag van mensen beïnvloedt en waar ze kunnen ingrijpen waar nodig.

 

Waarom onze leiderschapsprogramma’s volgen?

  • Krijg praktische inzichten over hoe je strategie in actie kunt vertalen: uitvoeringskloof.
  • Ontwikkel jouw leiderschapsrol en navigeer leidinggevenden naar bepaalde gebieden die nodig zijn om het bedrijf te ontwikkelen.
  • Inzicht in governance, organisatiestructuren, routines, patronen en gedragsproblemen.
  • Leer hoe je veranderingsambassadeurs en veranderkatalysatoren in jouw organisatie kunt coachen en ontwikkelen.