Tooling

Inzicht in het groeipotentieel van individuen, teams en organisaties.

HI_Desk_LR

AEM-Cube: natuurlijke strategische diversiteit

De AEM-Cube is een wereldwijd geïmplementeerde assessment tool die individuen en teams helpt om de gewenste strategische doelen te bereiken door teamsamenstellingen in kaart te brengen. De tool maakt inzichtelijk waar een individu van nature bijdraagt en optimaal rendeert als het gaat om het leveren van prestaties. Daarnaast meet en voorspelt de AEM-Cube de dynamiek binnen een team of organisatie door het in beeld brengen van strategische en cognitieve diversiteit. Zo levert de AEM-Cube belangrijke inzichten op als het gaat om voorspelbare en duurzame team- en organisatieperformance.

ACT-Cube: duurzame waardeketens

The ACT-Cube offers a variation on the AEM-Cube by zooming out further. Whereas the starting point of the AEM-Cube is the individual, the ACT-Cube analyses the dynamics between teams, business units or departments. It shows how a group of people contribute to growth and change in an organisation, where the groups strategic focus lies, and how consistently it acts.

Qi Index: cultuur en psychologische veiligheid

The Qi Index is developed by David Lewis (London Business School) and Alison Reynolds (Ashridge Executive Education) to make organisations more able to adapt to change successfully. Their research found that the quality of interaction in a team or organisation is vital in delivering its strategy. The Qi Index analyses an organisational culture by measuring the perceived cognitive diversity and psychological safety in the current and desired environment. It helps organisations to gain more value from future threats and opportunities.

RPA-Cube: de juiste resultaatgebieden bij de juiste rol

De RPA-Cube brengt resultaatgebieden van een functie in kaart. Het wordt ingezet om vraagstukken over instroom, doorstroom of verloop te begeleiden en om nieuwe of bestaande functies optimaal te beschrijven. Voor HR en management verschaft het inzicht in onder andere strategische personeelsplanning, mogelijke oorzaken van burn-outs, effectievere doorstroom van medewerkers en efficiënte werving en selectieprocedures. 

HI_Screening_LR

Groei-Curve: de estafette van vooruitgang

De Groei-Curve tool geeft inzicht in welke groeifase een organisatie, product of dienst zich op een bepaald moment begeeft. Elke fase in de Groei-Curve van exploratie naar optimalisatie brengt verschillende voordelen en uitdagingen met zich mee. Door middel van de juiste strategische en cognitieve diversiteit in je team en organisatie kun je de volgende stap zetten op de Groei-Curve. De tool draagt bij aan het ecologisch denken in organisaties doordat het is gebaseerd op de natuurlijke cyclus van geboorte, via maturiteit naar vernieuwing. De Groei-Curve wordt ingezet om organisaties een dialoog te starten over de verbinding tussen mensen en strategie.

Governance-Cube: inzoomen op RvC en RvT

De Governance-Cube is ontwikkeld in samenwerking met Governance in Balans, en brengt het gedrag van een bepaalde Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht als geheel in kaart. De Governance-Cube geeft inzicht in de kwaliteit van de interactie zowel binnen de raad als tussen de raad en het bestuur. De consistentie van het gedrag wordt hierbij inzichtelijk gemaakt, een belangrijke randvoorwaarde voor vertrouwen in de raad en voor de mate waarin de raad toegevoegde waarde kan leveren. Sluiten de woorden en de daden van de raad op elkaar aan en is daarmee een goed fundament gelegd voor een effectieve governance?

HI_Presentation-Room_LR