Leadership development

Tone at the top

Leadership development
Verandering binnen organisaties wordt geleid door mensen. Daarom is het ondersteunen van senior leiderschap en managementteams cruciaal bij de ontwikkeling van mensen en het uitvoeren van hun strategische doelstellingen. Het is interessant om te zien dat de groeifase van een organisatie direct gekoppeld kan worden aan thema’s waar leiderschap mee te maken heeft. Dit noemen wij ook wel de volwassenheid van een organisatie. Deze thema’s zijn:

  • verandering
  • cultuur 
  • prestatie
  • innovatie 

Human Insight voert leiderschapsprogramma’s uit om senior executives en management teams te ondersteunen bij het navigeren van complexe problemen. Daarnaast om beter te reageren op veranderingen en adaptieve organisatiestructuren. Als laatste om gedragsverandering te faciliteren. Met andere woorden, wij bieden leiders de nodige handvatten, tools en middelen om een ecosysteem van verandering te creëren.

leiderschapsontwikkeling

Executive presence

Onze leiderschapsprogramma’s zijn gericht op de ontwikkeling van individuele vaardigheden. Door leiders een framework te geven dat inzichtelijk maakt waaruit hun ecosysteem bestaat. Hoe belemmeren of vergemakkelijken organisatiestructuren groei? En hoe creëer je een ondersteuningssysteem dat mensen in staat stelt te groeien en ontwikkelen? Daarnaast maken wij inzichtelijk hoe je resultaatgebieden het beste uitvoert. Eén van de programma-elementen die we hiervoor gebruiken is Executive Presence. Waarmee senior leiders een beter begrip krijgen van waar ze bijdragen aan het behalen van organisatiedoelstellingen. En daarnaast hoe ze omgaan met en invloed hebben op hun directe omgeving en de mensen die ze leiden. Aanwezigheid van leidinggevenden is een belangrijk element. En hoewel er nuances zijn binnen elk leiderschapstraject, is het belangrijk op te merken dat de ontwikkeling van leiders cruciaal is in de algehele ontwikkeling van een bedrijf. En ook in het creëren van een organisatiecultuur waar iedereen wil werken.

‘Moments that matter’

Leiders uitrusten met de juiste handvatten om met veranderings-, culturele en bestuurlijke onderwerpen om te gaan, is vooral belangrijk bij het kijken naar organisatorische momenten die ertoe doen. Denk maar aan de jaarlijkse bijeenkomsten, de strategiesessies met teams en ook de kwartaalrapportages. De manier waarop we communiceren en ‘ons gedragen’ tijdens deze momenten, hebben invloed op de andere medewerkers en hun motivatie om voor de organisatie te werken. Consistentie is de sleutel van leiderschap en is terug te vinden in zelfs de meest alledaagse zaken, zoals interne communicatie, presentaties of zelfs individuele prestatiebeoordelingsbijeenkomsten.

Our unique approach to leadership development

Wat ons uniek maakt in onze aanpak is dat we leiders uitrusten met inzicht in hun eigen bijdragen en deze daarnaast koppelen aan de architectuur van jouw organisatie. Door deze aanpak te gebruiken, ontwikkelen we leiders om zelfvoorzienend te zijn in het analyseren van wat er op de werkvloer gebeurt. Daarnaast hoe strategie de bedrijfsvoering en het gedrag van mensen beïnvloedt. En  ook dat ze kunnen ingrijpen waar nodig.

Why follow our leadership programs?

  • Krijg praktische inzichten over hoe je strategie in actie kunt vertalen: uitvoeringskloof;
  • Ontwikkel jouw leiderschapsrol en navigeer leidinggevenden naar bepaalde gebieden die nodig zijn om het bedrijf te ontwikkelen;
  • Inzicht in governance, organisatiestructuren, routines, patronen en gedragsproblemen;
  • Learn how to coach and develop change ambassadors and change catalysts in your organisation.