IT provider


Het probleem

Het team van deze case was onderdeel van een grote interne IT-provider van een bank. De IT afdeling van dit bedrijf was net door een grote reorganisatie gegaan met als doel om zo meer klant gefocust te worden. De mening van de klant over de afdeling was zeer laag en er waren veel te veel negatieve service incidenten. Vroeger was de afdeling voornamelijk gestructureerd rondom targets met betrekking tot service, veranderingen en gedistribueerde systemen, enz. De organisatie na de reorganisatie was veel meer gefocust op teams die klant focus voorop stellen, om zo de directe interactie met de klant te verbeteren. Deze afdeling was een nieuw gevormde afdeling welke bestond uit 2 sub afdelingen, IT management en IT operations.

Inzichten van de AEM-cube

Het zelfbeeld (zie AEM-Cube zelfbeelden) van dit team was voornamelijk relatie gefocust en optimaliserend. Ze kwamen over als zeer ondersteunend en namen de tijd en de moeite om samen te werken met andere afdelingen. Dit was zeer effectief. Het feedbackbeeld (meer content gefocust, zie AEM-Cube feedbackbeelden) was hoogstwaarschijnlijk geruststellender voor het hoofd IT, gezien de service problemen die zich voordeden; ook al was een onderdeel van het probleem de slechte communicatie van het team naar de klant tijdens service problemen. Het AEM-Cube en RPA-Cube profiel liet zeer duidelijk zien dat veel teamleden niet optimaal konden bijdragen omdat zij in een verkeerde positie waren gezet. Het AEM-Cube vooraanzicht (zie illustratie 2 van boven) laat de positie van één teamlid zien. Zowel het zelfbeeld als het feedbackbeeld laat zien dat deze persoon optimaal bijdraagt binnen een optimaliserende rol, waar voornamelijk een focus is op de mens/relatie, maar de huidige functie van dit individu was verre van zijn optimale bijdrage. Dit was ook het geval bij een merendeel van de teamleden en verklaarde waarom het team onder de maat presteerde.

 “Zowel de AEM-Cube als de RPA-Cube werden gebruikt. De AEM-Cube werd gebruikt voor het creëren van zelf- en feedbackbeelden. De RPA-Cube werd daarna ingezet om een beeld te creëren voor de teamleden hun posities.” – klant quote 

Conclusies en follow-up

De afdeling presteerde niet doordat een groot aantal individuen binnen het team niet de mogelijkheid hadden om hun optimale bijdrage in te zetten, er was geen match tussen de persoon en de functie. De AEM-Cube en de RPA-Cube hebben gezorgd voor dit inzicht en om dit inzicht te verspreiden werden er meerdere follow-ups gedaan waarbij alle teamleden op de hoogte werden gebracht van deze conclusie. Na deze teamsessies zijn er meerdere inviduele coaching sessies geweest om ervoor te zorgen dat elk teamlid begreep wat hun eigen, optimale bijdrage inhield en op deze manier een nieuwe match te vinden. Uiteindelijk was het meest waardevolle resultaat dat de team manager begreep dat zijn gedrag een grote impact had op de andere teamleden, met daarnaast natuurlijk de verandering van rol voor bepaalde teamleden, om zo hun bijdrage meer aan te laten sluiten bij de rol binnen de functie.

 

“De AEM-Cube en RPA-Cube gaven de noodzakelijke inzichten om zo een onder presterend team te helpen” – klant quote

Downloads

ITprovider 3
AEM-Cube zelfbeelden
ITprovider 4
AEM-Cube feedbackbeelden
ITprovider 2
AEM-Cube vooraanzicht