Businessgames

Inzicht in de tools en concepten op een speelse wijze door het spelen van businessgames.

Miracle Cure Game

Miracle Cure Game

Het doel van de Miracle Cure Game is om samenwerkingsuitdagingen bloot te leggen. Om hier vervolgens passende oplossingen voor te vinden. Dit doe je door in groepen samen een oplossing te vinden om een fictieve pandemie te voorkomen.

Collaboration Game

Het doel van de Collaboration Game is strategische keuzes durven maken die impact hebben op het spel, individuele stakeholders en belangen. Dit doe je door verschillende opdrachten uit te voeren vanuit verschillende stakeholderrollen binnen een organisatie.

Collaboration Game
Commuter Game

Commuter Game

Het doel van de Commuter Game is om met een groep een gezamenlijke oplossing te vinden rondom een complex probleem. Dit kan enkel en alleen door goede samenwerking en blijkt vervolgens in veel gevallen lastiger dan dat veel mensen denken.

Semco Style Experience Game

Het doel van de Semco Style Experience Game is om te ervaren in verschillende organisatievormen en structuren te werken. En wat dit doet met een mens en groepsdynamiek. Daarnaast ook welke impact dit heeft op leiderschap en de rollen die mensen aannemen.

Semco Style Experience Game
Beehive Game

Beehive Game

Het doel van de Beehive Game is om groepsdynamiek tussen verschillende businessunits aan de kaak te stellen. Om vervolgens, waar nodig, te interveniëren en ook te verbeteren.

Wine Tasting Game

Het doel van de Wine Tasting Game is om de verschillende rollen binnen de AEM-Cube® beter te begrijpen. Daarnaast geeft het ook inzicht in de impact die strategische diversiteit en complementariteit met zich meebrengt.

Wine Tasting Game
Strategic Diversity Game

Strategic Diversity Game

Het doel van de Strategic Diversity Game is om de verschillende groeifasen van de Groei-Curve beter te begrijpen. Daarnaast maakt deze businessgame het belang van diversiteit duidelijker.

Managing Complexity Game

Het doel van de Managing Complexity Game is om complexe vraagstukken op te lossen. Waarin denkpatronen, mentale modellen, aannames en ook strategische diversiteit centraal staan.

Managing Complexity Game
Mission-Driven Priorities Game

Mission-Driven Priorities Game

Het doel van de Mission-Driven Priorities Game is om strategie te vertalen naar operatie. Een proces waarin jij stap voor stap wordt begeleid in het concretiseren van strategische thema’s naar operatie. 

Managing Different Horizons Game

Het doel van de Managing Different Horizons Game is om strategie en operatie aan elkaar te verbinden. Namelijk door te kijken naar rollen, talenten en resultaatgebieden van mensen binnen de organisatie.

Managing DIfferent Horizons Game
Quality of Interaction Game

Quality of Interaction Game

Het doel van de Quality of Interaction Game is om bepaalde gedragingen en ook routines binnen een team of organisatie in kaart te brengen. Om vervolgens te bepalen of deze prestaties in de weg staan of verbetering nodig hebben.