Chair Exercise

Chair Exercise: belang van diversiteit

Beschrijving
De Chair Exercise is ideaal voor teams die tegen vraagstukken aanlopen rondom cognitieve en strategische diversiteit. Deze oefening is ontwikkeld door Human Insight om de verschillende groeifasen van de AEM-Cube beter te begrijpen. De verschillende groeifasen uit de AEM-Cube worden gekoppeld aan vijf stoelen met daarbij behorende rollen waarin eigenschappen van de betreffende groeifase naar voren komen.

Tijdens deze oefening zullen de vijf vrijwilligers fictieve rollen binnen een organisatie innemen. Idealiter zijn dit rollen die bij hun eigen AEM-Cube profiel aansluiten, maar dit is geen vereiste. Het voordeel hiervan kan zijn dat de vrijwilliger zich makkelijk kan verplaatsen in de betreffende positie op de Groei-Curve. Wanneer alle stoelen gevuld zijn kan de dialoog beginnen.

Doel van het spel
Het doel van de Chair Exercise is om de verschillende groeifasen van de AEM-Cube beter te begrijpen en het belang van diversiteit te ondervinden.

Geschikt voor
Teams | Organisaties | Afdelingen

Benodigdheden

Zorg voorafgaand aan het spel voor:

  • Ingevulde AEM-Cube® assessments van alle deelnemers;
  • Vijf deelnemers;
  • Vijf stoelen;
  • Tijdsinvestering van max. 1  uur.

Human Insight zorgt voor:

  • Begeleiding;
  • Toelichting;
  • AEM-Cube teamplaten.

Wat leer je?

  • Inzicht in de verschillende rollen binnen een team of organisatie;
  • Het belang van verschillende rollen binnen een team of organisatie;
  • Het belang van cognitieve en strategische diversiteit binnen een team of organisatie.